Informatie over asbest subsidies
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Het gebruik van asbest is tegenwoordig verboden. Sinds 1994 worden er nergens meer asbesthoudende materialen toegepast. Hier is een goede reden voor, het inademen van asbestvezels bleek erg slecht voor de gezondheid. Ernstige ziektes zoals long- en keelkanker, mesothelioom, asbestose en pleurale plaques kunnen worden veroorzaakt door contact met asbest. Vaak zijn deze het gevolg van het langdurig inademen van de vezels en komen de gevolgen daarvan pas tientallen jaren later naar boven. Ben jij asbestslachtoffer of ken je iemand die asbestslachtoffer is, dan is het mogelijk om hiervoor een tegemoetkoming en een schadevergoeding te claimen. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je hier.

Wie kan de vergoeding aanvragen?

Iedereen die gezondheidsklachten heeft als gevolg van het in aanraking zijn geweest met asbestvezels kan deze vergoeding aanvragen. Dit kan zijn na jarenlang werken in de bouw, na het slopen van gebouwen waar asbest in verwerkt zat, maar ook de huisgenoten van iemand die veel met asbest in contact is geweest komen hiervoor in aanmerking. De vezels zijn namelijk erg klein en kunnen nauwelijks door het blote oog worden gezien. Deze worden meegedragen op de kleding en worden ingeademd door anderen.

Tegemoetkoming

Omdat het aanvragen van een vergoeding erg lang kan duren, kan er eerst een tegemoetkoming gevraagd worden bij het Instituut voor Asbestslachtoffers (IAS). Slachtoffers met een mesothelioom of asbestose kunnen dan in aanmerking komen voor de TAS-regeling of de TNS-regeling. De eerste is voor werknemers en huisgenoten en de tweede is voor zelfstandig ondernemers, particulieren en iedereen die in een privé situatie met asbest te maken heeft gehad. Het IAS zal nagaan hoe je in contact bent gekomen met het asbest en licht vervolgens de SVB (Sociale Verzekeringsbank) in van je claim op de tegemoetkoming. De SVB beslist uiteindelijk of je de tegemoetkoming zal ontvangen. In 2017 is het bedrag hiervoor €19.988.

De tegemoetkoming is geen schadevergoeding

Deze tegemoetkoming is geen schadevergoeding, maar een voorschot daarop. De SVB zal dit berekenen met de partij die verantwoordelijk is voor je klachten. Op het moment dat je de uiteindelijke schadevergoeding krijgt, zal dit voorschot hiervan worden afgetrokken. Krijg je geen schadevergoeding, dan hoef je het voorschot niet terug te betalen.

De schadevergoeding

De schadevergoedingsprocedure loopt ook via het IAS. Deze zal contact opnemen met de (ex-) werknemer of andere aansprakelijke en bemiddelen tussen de twee partijen. Om de procedure te starten stel je zelf de werkgever per brief aansprakelijk en het IAS zal dit dan verder onderzoeken en bepalen of de (ex) werkgever inderdaad aansprakelijk is. Zo ja, dan zal je een schadevergoeding ontvangen van rond de €60.000. Het is de bedoeling dat het hele traject binnen 6 maanden wordt afgerond, maar ingewikkelde gevallen duren vaak lager.

Asbest nu

Nu is asbest dus ten strengste verboden. Met het Verbod op Asbestdaken probeert de Rijksoverheid alle asbestdaken in Nederland zo snel mogelijk te verwijderen. Voor 2024 moet iedereen die een asbestdak bezit hier zelf zorg voor dragen. Dit wordt ook gesteund middels de Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken. Iedereen die na 2024 nog een asbestdak op zijn erf heeft, kan een flinke boete krijgen en een dwangverzoek om dit weg te laten halen.

Geld besparen op het verwijderen van asbest

Heb jij asbest gevonden en wil je dit zo snel mogelijk laten verwijderen? Dan zal je dit dus zelf moeten organiseren en in moeten investeren. Hier lees je hoe je de kosten laag kunt houden.

  • Subsidie: De Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken loopt nog tot en met 31 december 2019. Laat je asbest nu verwijderen en maak hier nog gebruik van.
  • Kies een plaatselijk bedrijf: door een plaatselijk saneringsbedrijf uit te kiezen, kun je aanzienlijk besparen op de arbeidskosten. Daarnaast zorg je er zo voor dat je handige regionale kennis en contacten binnen handbereik hebt.
  • MIA en VAMIL: ben je een ondernemer, dan kun je ook gebruik maken van de MIA- en VAMIL-regelingen. Je kunt dan een percentage van het betaalde bedrag aftrekken of afschrijven, waardoor je er fiscaal voordeliger van wordt.
  • Voer je asbest zelf af: het verwijderde asbest kan door het saneringsbedrijf worden afgevoerd, maar je kunt dit ook zelf doen. Hier zijn soms wel voorwaarden aan verbonden, vooral als het losgebonden asbest betreft.

Begin hier met besparen

Het verwijderen van asbest is noodzakelijk, maar misschien geen uitgave waar je rekening mee had gehouden. De beste manier waarop je kunt beginnen met plannen is door te kijken wat de mogelijkheden zijn, op gebied van prijs en geleverde service. Dit doe je door offertes te vergelijken van verschillende saneringsbedrijven uit jouw omgeving. Wij kunnen je hierbij assisteren met onze vrijblijvende vergelijkingstool. Vul je gegevens in en geef een omschrijving van je probleem, en de tool zal binnen een korte tijd met een aantal offertes komen. Deze kun je gebruiken en meenemen in je planning, zodat je tot een weloverwogen beslissing kunt komen wat betreft jouw asbestverwijdering.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Laatste nieuws

Bereid je voor op het 2024 asbest verbod

Asbest, een materiaal dat in het verleden veelvuldig is gebruikt vanwege zijn