Informatie over asbest subsidies
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


AsbestinventarisatieBij het verwijderen van asbest moet altijd een inventarisatie worden gemaakt van de aanwezigheid van asbest. Pas als op basis van deze bevindingen een rapport is opgesteld mag worden overgegaan tot de asbestverwijdering. Het rapport wordt opgesteld na gedegen onderzoek waarbij ook een risicoanalyse wordt opgesteld. Voor het bedrijf dat de asbest zal gaan verwijderen is dit belangrijk want zo ontstaat een zuiver beeld van de aanwezige asbest en van de wijze waarop het asbest zal moeten worden verwijderd.

Gecertificeerde bedrijven

Het verwijderen van asbest mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven die in het bezit zijn van het SC-540 certificaat. Deze bedrijven kunnen en mogen de asbestinventarisatie opstellen. Voor dat rapport kunnen ze monsters nemen en deze laten onderzoeken. Ook wordt rekening gehouden met bouwtekeningen en eventuele latere renovaties of verbouwingen.

Het rapport bij asbestinventarisatie

Nadat een gespecialiseerd bedrijf een asbestinventarisatie heeft gedaan wordt een rapport opgesteld waarin alle gegevens worden verwerkt. Uit het rapport zal blijken op welke plaatsen in een gebouw asbest aanwezig is. Ook de mate waarin de aanwezigheid al dan niet schadelijk is wordt in het rapport vermeld.

Verschillende vormen van asbest

Het verschil in asbest heeft te maken met twee eigenschappen van asbest. Als er sprake is van de aanwezigheid van hecht gebonden asbest dan is het niet direct noodzakelijk om het asbest te verwijderen. Dat komt omdat de asbestdelen zodanig in het materiaal zijn verwerkt dat het niet gemakkelijk vrij zal komen. Daardoor is de aanwezigheid van het asbest ook niet gevaarlijk. Is er echter sprake van los gebonden asbest dan moet dat asbest wel direct worden verwijderd. Deze vorm van asbest toepassing moet wel worden bestreden omdat het de gezondheid in gevaar brengt.

Certificaten voor asbestverwijdering

Om asbest te mogen verwijderen moeten de gespecialiseerde bedrijven in het bezit zijn van een certificaat. Daarmee geeft de wet die bedrijven toestemming om asbest te verwijderen. Op basis van een speciale richtlijn wordt een rapport opgesteld. Het bedrijf dat de inventarisatie opgesteld moet zijn aangesloten bij de Stichting Certificatie Asbest (Ascert). Nadat een bedrijf is aangesloten kan het beschikken over het specifiek procescertificaat voor asbestinventarisatie. Ook degene die de asbestinventarisatie uitvoert moet over speciale certificaten beschikken.

Subsidie op verwijderen van asbest

De subsidies voor het verwijderen van asbest in Amsterdam verschillen niet met de subsidieregelingen in andere delen van het land. Zo is er de mogelijkheid voor agrariërs om gebruik te maken van de regeling waarbij asbest wordt vervangen door zonnepanelen. Bij deze vorm van asbestverwijdering wordt tegemoet gekomen in de kosten door de provincie. Voor bedrijven zijn er uiteraard de voordelen door gebruik te maken van de investeringsaftrek die mogelijk maakt dat de kosten voor asbestverwijdering mogen worden aangezien als investering. Een ander voordeel voor bedrijven in Amsterdam is de relatief grote getalsmatige aanwezigheid van professionele bedrijven. Voor het opvragen van offertes en het vergelijken van prijzen kan dit een positief effect hebben.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Laatste nieuws

Bereid je voor op het 2024 asbest verbod

Asbest, een materiaal dat in het verleden veelvuldig is gebruikt vanwege zijn