Informatie over asbest subsidies
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Kosten asbest verwijderenHieronder tref je een overzicht aan van de richtprijzen van asbestverwijdering. Zoals de naam al aangeeft, het zijn richtprijzen. Het opvragen van een offerte bij een specialistische asbest verwijderaar kan je de kosten van asbestverwijdering exact in kaart brengen. Omdat er geen directe subsidies voor het bedrijfsleven beschikbaar zijn is er wel een mogelijkheid om de kosten van asbestverwijdering als investering te boeken. Hierdoor kan een hogere bedrijfswinst worden gehaald afhankelijk van financiële positie van een bedrijf. Het voordeel van deze investeringsaftrek is ook meegenomen in onderstaande tabel.

ruimte richtprijs richtprijs eventueel
in m2 van tot winstvoordeel
25 600 euro 900 euro 150 euro
50 1000 euro 1200 euro 275 euro
75 1500 euro 1750 euro 500 euro
100 1750 euro 2000 euro 850 euro

Lees ook: kosten asbest

Subsidie op verwijderen van asbest

De subsidies voor het verwijderen van asbest in Amsterdam verschillen niet met de subsidieregelingen in andere delen van het land. Zo is er de mogelijkheid voor agrariërs om gebruik te maken van de regeling waarbij asbest wordt vervangen door zonnepanelen. Bij deze vorm van asbestverwijdering wordt tegemoet gekomen in de kosten door de provincie. Voor bedrijven zijn er uiteraard de voordelen door gebruik te maken van de investeringsaftrek die mogelijk maakt dat de kosten voor asbestverwijdering mogen worden aangezien als investering. Een ander voordeel voor bedrijven in Amsterdam is de relatief grote getalsmatige aanwezigheid van professionele bedrijven. Voor het opvragen van offertes en het vergelijken van prijzen kan dit een positief effect hebben.

Verschillen in asbest

Het verschil in asbest heeft te maken met twee eigenschappen van asbest. Als er sprake is van de aanwezigheid van hecht gebonden asbest dan is het niet direct noodzakelijk om het asbest te verwijderen. Dat komt omdat de asbestdelen zodanig in het materiaal zijn verwerkt dat het niet gemakkelijk vrij zal komen. Daardoor is de aanwezigheid van het asbest ook niet gevaarlijk. Is er echter sprake van los gebonden asbest dan moet dat asbest wel direct worden verwijderd. Deze vorm van asbest toepassing moet wel worden bestreden omdat het de gezondheid in gevaar brengt.

Subsidie voor het verwijderen van asbest voor de agrarische markt

Voor de agrarische sector is een speciale subsidie regeling van kracht geworden. Juist omdat in deze sector veelvuldig gebruik is gemaakt van de verwerking van asbest in daken heeft de overheid de subsidie gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. De regeling houdt in dat als boeren hun dak van asbest vervangen door een dak bestaande uit zonnepanelen er een flinke subsidie wordt gegeven.

Provinciale subsidie

Hoewel de subsidie van overheidswege is opgesteld zal de uitvoering via de provincie plaatsvinden. Dat komt omdat de provincies meer kijk op de agrarische sector in de betreffende provincie hebben dan de nationale overheid. Het aanvragen van deze subsidie gebeurt ook via de provincie. Deze regeling eindigt in de meeste provincies op 1 oktober 2016 maar in een klein aantal andere provincies op 1 september 2016.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Laatste nieuws

Bereid je voor op het 2024 asbest verbod

Asbest, een materiaal dat in het verleden veelvuldig is gebruikt vanwege zijn