Subsidie asbest verwijderen 2018

Informatie en advies

asbest verwijderen 2018

Asbest wordt sinds 1994 niet meer gebruikt bij het bouwen van nieuwe constructies. Dat komt omdat asbest vezels kan loslaten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij het veelvoudig inademen kan dit de kans longkanker aanzienlijk verhogen. Gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd kunnen dus nog wel asbest bevatten en de Rijksoverheid heeft hier een plan voor opgezet, het Verbod op Asbestdaken, dat zou moeten betekenen dat in 2024 geen enkel beheerd gebouw meer asbestdaken bevat. Daarnaast is er de Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken om te helpen met de uitgaven hiervoor. Hier lees je over deze regelingen, wat je in 2018 kunt verwachten, hoeveel het laten verwijderen van asbest precies kost en hoe je de kosten laag kunt houden.

*Tip:

→ Wat kost het verwijderen van asbest? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van diverse lokale specialisten.

Toepassingen asbest

Asbest is een product dat tot nog niet zo heel lang geleden werd gebruikt. Het is een heel oude delfstof waar zelfs de Grieken al gebruik van maakten. Het asbest wordt voornamelijk gedolven in Canada en Rusland. Omdat asbest een heel sterk en relatief goedkoop materiaal is werd het asbest op talrijke gebieden toegepast.  De toepassingen van asbest zijn talrijk. Je zult er niet altijd bij stilstaan waarvoor asbest overal voor wordt gebruikt. Natuurlijk kennen we de asbest daken. Ongetwijfeld heb je de asbest golfplaten wel eens op een schuurtje of een afdak gezien. Misschien is dit wel de meest gebruikte toepassing van asbest maar wist je dat asbest ook wordt gebruikt in warmhoudplaatjes, bij vloerbedekking en voor elektrische isolatie. Asbest is een brandwerend en isolerende materiaal. Het probleem met asbest ontstond toen werd ontdekt dat de kleine deeltjes asbest voor problemen met de gezondheid konden zorgen. Vanaf dat moment werd van overheidswege aangestuurd op het op grote schaal verwijderen van asbest. Om dat te stimuleren werden subsidies verleend bij het verwijderen van asbest bij particulieren.

Gevaren van asbest

Toen op een gegeven moment duidelijk werd dat hele kleine deeltjes asbest ernstige schade aan de gezondheid konden opleveren heeft de overheid ingezet op een campagne om het asbest zo veel mogelijk te vervangen door andere materialen. De overheid heeft tussen 2005 en 2010 een aantal wetten aangenomen die de verwerking van asbest verbieden. Het werd zelfs verboden om asbest in voorraad te houden. Zie ook het filmpje hieronder.

Verbod op Asbestdaken

Dit Verbod betreft alleen asbest in het dak dat in contact is met de buitenlucht. Dat zijn vaak golfplaten die op daken liggen. Heb je asbest bijvoorbeeld in het isolatiemateriaal eronder, dan hoef je dit volgens het Verbod niet voor 2024 te verwijderen. Ook asbest in andere constructies, zoals regenpijpen vallen niet onder het Verbod. Dat betekent niet dat het niet schadelijk is; je doet er altijd goed aan om asbest te (laten) verwijderen. Het Verbod stelt de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor de asbestsanering. Dit moet je dus voor 2024 gedaan hebben, maar de gemeente kan je ook dwingen om dit eerder te doen als jouw asbest bijvoorbeeld beschadigd is en een risico oplevert. Heb je na 2024 nog asbest, dan kan gemeente je een boete geven en je dwingen dit alsnog te verwijderen.

De Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken

In 2018 is er volgens deze subsidie weer geld beschikbaar gesteld voor particulieren, overheden en ondernemers. Vorig jaar was dat €15 miljoen en hoeveel dat de komende jaren zal zijn wordt elk jaar apart bekend gemaakt. De subsidie loopt nog tot en met 21 december 2019. Kom je hiervoor in aanmerking, dan kun je een bedrag van €4,50 terugkrijgen per vierkante meter verwijderde asbest, met een maximum van €25.000. Meer informatie op: RVO.nl

Kosten laten verwijderen

Het laten verwijderen van asbest is in de meeste gevallen noodzakelijk. Het is alleen in enkele gevallen toegestaan om dit zelf te doen. De kosten die je hiervoor betaalt hangen af van het inventarisatieonderzoek, de hoeveelheid asbest dat je hebt en de manier waarop het verwijderd wordt. Soms moeten hier ruimtes voor worden opgezet die zijn afgesloten van de buitenlucht en waar de mensen die het asbest verwijderen alleen in mogen als ze volledig beschermd zijn. In de onderstaande tabel vind je de prijzen, inclusief BTW.

Kostenpost Prijs
Asbestinventarisatie €145 – €1550
Asbest verwijderen golfplaten €680 – €930
Asbest verwijderen ruimtes €1000 – €1750
Verwerken van het materiaal €30 per 1500 kilo

Meer informatie vind je op kosten asbest verwijderen.

Zelf verwijderen

De goedkoopste optie is natuurlijk dat je het asbest zelf verwijderd. Echter, omdat dit erg schadelijk kan zijn in gevallen dat de vezels los kunnen laten, is dit niet vaak toegestaan. Heb jij asbestplaten op je dak die nog onbeschadigd zijn, niet verweerd, gescheurd of gebarsten, dan mag je dit zelf doen. Het moet dan hechtgebonden asbest betreffen. Dit is asbest waarvan de vezels volledig vast zitten in het bindmateriaal, zoals betonasbest. Maak altijd eerst een melding bij de gemeente voordat je dit gaat doen en breng het asbest naar een daarvoor bestemde afleverplaats. Heb je een dak met niet-hechtgebonden asbest (zoals spuitasbest, waar de vezels makkelijk loslaten), dan moet je het ook laten verwijderen. Dit wordt dan gedaan door professionals met de juiste apparatuur.

Kosten asbest verwijderen

Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden

Niet al het asbest hoeft altijd te worden verwijderd. Zeker als er met de materialen waar asbest in zit op een plek zitten waar niets mee gebeurd kan het gewoon blijven zitten. Het is dan niet nodig om asbest te verwijderen. Natuurlijk is het verstandig om het asbest wel te verwijderen als je in die gelegenheid bent. Asbest is en blijft een gevaarlijk product. Mocht je in de gelegenheid zijn om al dan niet met behulp van subsidie het asbest te laten verwijderen dan is dat zeer aan te raden.

Asbest verwijderen bij huurwoning 2018

Als je een woning huurt dan hoef je zelf niet op te draaien voor de kosten van het verwijderen van het asbest. De eigenaar van de woning is hier dan verantwoordelijk voor en de eigenaar kan ook subsidie aanvragen voor het verwijderen van het asbest.

Subsidies voor particulieren 2018

Om het asbest uit ons dagelijkse leven te verwijderen heeft de overheid een subsidie in het leven geroepen om iedereen te bewegen of zo veel mogelijk asbest te vervangen door andere materialen.
Deze subsidie is begin 2016 van kracht geworden en geldt voor particulieren, boeren, non-profit organisaties en overheden. Deze regeling zal lopen tot eind 2019.

  • Voordeel van lage BTW tarief voor particulieren. Bij het verwijderen van asbest kon gebruik worden gemaakt van het toepassen van het lage BTW tarief van 6% in plaats van het hoge BTW tarief van 21% op de kosten van de arbeid die nodig was om het asbest in je woning te verwijderen. Maar voordat je over gaat tot het verwijderen van asbest kun je ook advies inwinnen over de juiste vorm waarin asbestbestrijding voor jouw woning het meeste rendement heeft. Op de kosten voor dat advies kan misschien ook een subsidie worden verleend bij jouw gemeente. Verder zijn er provincies en gemeenten die nog een extra subsidieregeling kennen voor het bestrijden van asbest. Informeer altijd bij je gemeente.
  • Voorwaarden voor subsidies voor particulieren. Indien je een asbest dak of afdek hebt en je wilt dat laten vervangen door een dak van een ander materiaal is het mogelijk een subsidie hiervoor te laten maken. Dat kan als het totale oppervlak van het asbest dak minimaal 35 m2 bedraagt. In dat geval kan een subsidie van 4 euro per m2 worden gekregen. Deze subsidie is wel gebonden aan en maximum van 25000 euro per adres. De overheid heeft een bedrag van 10 miljoen euro vrijgemaakt in 2016 voor deze subsidie voor het verwijderen van asbest bij particulieren. Op het moment dat dit bedrag aan subsidies is bereikt zal de subsidie voor dit jaar stoppen. Voor de volgende jaren wordt dan een nieuw bedrag vastgesteld.

Een beter milieu en gezondheid zonder asbest

Als het asbest over een aantal jaren voor het grootste deel zal zijn verwijderd zal dat leiden tot een betere leefomgeving. Asbest hoeft geen kwalijke gevolgen te veroorzaken zolang het niet breekt of dat er kleine delen van asbest in de lucht terecht komen. Maar het risico wordt helemaal weggenomen als al het asbest wordt vervangen door duurzame materialen.

Provinciale subsidie

Hoewel de subsidie van overheidswege is opgesteld zal de uitvoering via de provincie plaatsvinden. Dat komt omdat de provincies meer kijk op de agrarische sector in de betreffende provincie hebben dan de nationale overheid. Het aanvragen van deze subsidie gebeurt ook via de provincie. Deze regeling eindigt in de meeste provincies op 1 oktober 2016 maar in een klein aantal andere provincies op 1 september 2016.

Lees ook:

Bespaar op de uitgaven

Als je een gebouw beheert met asbest, dan zal je dus een investering moeten maken om dit te laten verwijderen. Hier vind je een aantal tips waarmee je deze kosten laag kunt houden.

  • Verwijder het voor 2020: omdat je dan nog gebruik kunt maken van de subsidieregeling. Hoe langer je het laat zitten, hoe meer het asbest kan beschadigen en hoe lastiger (en dus duurder) het wordt om het te laten verwijderen.
  • Kies een plaatselijk saneringsbedrijf: vooral als de klus meerdere dagen in beslag zal nemen. Hierdoor bespaar je op de voorrijkosten en heb je alle nodige regionale kennis en contacten binnen handbereik.
  • Help mee: bij de verwijderingswerkzaamheden mag je zelf uiteraard niet meehelpen. Maar je kunt de locatie wel voorbereiden op de komst van het saneringsbedrijf en je mag het asbest die van het dak gehaald is ook zelf wegbrengen. In het geval dit niet-hechtgebonden asbest is, moet je hier wel een vergunning voor aanvragen.

Begin hier met plannen

Heb je asbest, dan doe je er dus goed aan om dit zo snel mogelijk te laten verwijderen. Je planning begint met te kijken welke bedrijven dit voor jou kunnen doen en voor welke prijs. Dat doe je door middel van het opvragen van offertes. Wij kunnen je hierbij helpen. Als je onze vrijblijvende vergelijkingstool gebruikt, kun je binnen een korte tijd een aantal offertes ontvangen van saneringsbedrijven uit jouw omgeving. Deze service is vrijblijvend en gratis. Je vult je postcode in en geeft een omschrijving van jouw situatie, en de tool doet de rest. Door meerdere opties te bekijken en vergelijken kun je tot de beste beslissing komen wat betreft jouw asbestverwijdering.

Gratis tot 6 offertes in je mailbox?

Aangezien het maatwerk gaat is het verstandig om meerdere offertes van lokale specialisten te vergelijken. Vul hieronder je postcode in en ontvang vrijblijvend meerdere offertes in je mailbox. Begin met vergelijken en bespaar tot 30%.