Informatie over asbest subsidies
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Asbest wordt sinds 1994 niet meer gebruikt bij het bouwen van nieuwe constructies. Dat komt omdat asbest vezels kan loslaten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij het veelvoudig inademen kan dit de kans longkanker aanzienlijk verhogen. Gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd kunnen dus nog wel asbest bevatten en de Rijksoverheid heeft hier een plan voor opgezet, namelijk het ‘Verbod op Asbestdaken’. Dit plan moet er voor zorgen dat tegen het jaar 2024 geen enkel beheerd gebouw meer asbestdaken bevat. Lees over deze regelingen, wat je kunt verwachten, wat de kosten zijn  en hoe je deze kosten zo laag mogelijk kan houden.

*Tip:

→ Wat zijn de kosten van asbestsanering? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend offertes van diverse lokale specialisten.

Toepassingen asbest

Asbest is een product dat tot nog niet zo heel lang geleden werd gebruikt. Het is een heel oude delfstof waar zelfs de Grieken al gebruik van maakten. Het asbest wordt voornamelijk gedolven in landen zoals Canada en Rusland. Omdat asbest een heel sterk en bovendien ook nog eens relatief goedkoop materiaal is werd ze op talrijke gebieden toegepast. Veel mensen schrikken dan ook wel eens wanneer ze te weten komen hoe uitgebreid de toepasbaarheid van dit materiaal in de praktijk wel niet is.

Asbestdaken

Natuurlijk kennen we als bekendste voorbeeld de zogenaamde asbestdaken. Ongetwijfeld heb je de asbest golfplaten wel eens op een schuurtje of een afdak gezien. Misschien is dit wel de meest gebruikte toepassing van asbest, maar wist je dat dit materiaal ook wordt gebruikt in warmhoudplaatjes? Denk op dit vlak bijvoorbeeld maar eens aan vloerbedekking evenals aan elektrische isolatie. Asbest is een brandwerend en bovendien ook degelijk isolerend materiaal.

Problemen met asbest

Het probleem met asbest ontstond op het ogenblik dat werd ontdekt dat de kleine deeltjes van het materiaal voor problemen met de gezondheid konden zorgen. Vanaf dat moment werd van overheidswege aangestuurd op het op grote schaal verwijderen van asbest. Om dat te stimuleren werden subsidies verleend met betrekking tot het verwijderen van asbest bij particulieren.

Gevaren van asbest

Toen op een gegeven moment duidelijk werd dat hele kleine deeltjes asbest ernstige schade aan de gezondheid konden opleveren heeft de overheid ingezet op een campagne om het asbest zoveel mogelijk te vervangen door andere materialen. De overheid heeft tussen 2005 en 2010 een aantal wetten aangenomen die de verwerking van asbest verbieden. Het werd zelfs verboden om asbest in voorraad te houden.

Verbod op Asbestdaken

Dit verbod betreft alleen asbest in het dak dat in contact staat met de buitenlucht. Dat zijn vaak golfplaten die op daken liggen. Heb je asbest bijvoorbeeld in het isolatiemateriaal eronder? Dan hoef je dit volgens het verbod niet voor 2024 te verwijderen. Ook asbest in andere constructies, zoals regenpijpen vallen niet onder het verbod. Dat betekent niet dat het niet schadelijk is. Je doet er altijd goed aan om asbest te (laten) verwijderen. Het verbod stelt de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor de asbestsanering. Dit moet je dus voor 2024 gedaan hebben, maar de gemeente kan je ook dwingen om dit eerder te doen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het ogenblik dat jouw asbest beschadigd is en een risico oplevert. Heb je na 2024 nog asbest? Dan kan de gemeente je een boete geven en je dwingen dit alsnog te verwijderen.

De Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat de ‘Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken’ met zekerheid zal blijven bestaan tot en met 31 december 2019. Deze regeling is niet alleen van toepassing voor particulieren, maar ook voor (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties evenals overheden. Gezien het feit dat de regeling inmiddels is bevestigd tot 31 december 2019 is dit de voorlopig laatste dag waarop de subsidie kan worden aangevraagd. Dit dient bovendien te gebeuren voor 17h00. Je moet er wel steeds rekening mee houden dat de aanvraag gedaan moet worden binnen de 6 maanden volgend op de verwijdering van de asbest van of uit je dak. Binnen de 13 weken volgend op je aanvraag zal je uiteindelijk een beslissing ontvangen.

Voor het jaar 2018 is er een budget vastgesteld ter waarde van 11,3 miljoen euro. Er was een budget beschikbaar van 75 miljoen euro voor het verwijderen van asbestdaken.  Dit budget is helaas op.

Meer informatie op: RVO.nl

Hoeveel subsidie kon je ontvangen?

De subsidie die je kon ontvangen is vastgesteld op een bedrag van 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak. Je moet er wel rekening mee houden dat er een maximale subsidie van toepassing was van 25.000 euro per adres. Een ander aandachtspunt is terug te vinden in het feit dat dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen niet in aanmerking komen voor deze regeling. Tot slot is het steeds belangrijk om de eerder aangehaalde aanvraagtermijnen in het achterhoofd te houden. Is het budget voor het jaar in kwestie opgebruikt? In dat geval moet je er bij stil blijven staan dat je geen financiële compensatie meer kan ontvangen. Zo vroeg mogelijk in het jaar je asbesthoudende materialen laten verwijderen is dan ook beslist een aanrader.

Wat kost asbest verwijderen?

Het laten verwijderen van asbest is in de meeste gevallen noodzakelijk. Het is alleen in enkele gevallen toegestaan om dit zelf te doen. De kosten die je hiervoor betaalt hangen af van het inventarisatieonderzoek, de hoeveelheid asbest waarvan sprake is evenals de manier waarop het verwijderd wordt. Soms moeten hier ruimtes voor worden opgezet die zijn afgesloten van de buitenlucht en waar de mensen die het asbest verwijderen alleen in mogen als ze volledig beschermd zijn. We hebben alvast de gemiddelde kostprijs welke is verbonden aan verschillende asbest gerelateerde werkzaamheden door middel van onderstaande prijstabel voor jou op een rijtje gezet.

Kostenpost Kostprijs
Asbestinventarisatie Tussen 145 & 1550 euro
Asbest verwijderen golfplaten Tussen 680 & 930 euro
Asbest verwijderen ruimtes Tussen 1000 & 1750 euro
Verwerken van het materiaal 30 euro per 1500 kilo

Meer informatie vind je op kosten asbest verwijderen.

Zelf asbest verwijderen

De goedkoopste optie is natuurlijk dat je het asbest zelf verwijderd. Echter, omdat dit erg schadelijk kan zijn in gevallen dat de vezels los kunnen laten, is dit niet vaak toegestaan. Heb jij asbestplaten op je dak die nog onbeschadigd zijn, niet verweerd, gescheurd of gebarsten? In dat geval heb je de mogelijkheid om de asbest zelf te verwijderen. Het moet dan wel hechtgebonden asbest betreffen. Dit is asbest waarvan de vezels volledig vast zitten in het bindmateriaal, zoals betonasbest. Maak altijd eerst een melding bij de gemeente voordat je dit gaat doen en breng het asbest naar een daarvoor bestemde afleverplaats. Heb je een dak met niet-hechtgebonden asbest (zoals spuitasbest, waar de vezels makkelijk loslaten)? In dat geval ben je verplicht om dit karwei uit te besteden aan een professioneel bedrijf. Zij hebben hiervoor alle benodigde apparatuur en andere benodigdheden voor handen.

Asbest verwijderen niet altijd noodzakelijk

Het is van belang om er rekening mee te houden dat niet al het asbest verplicht moet worden verwijderd. Indien er sprake is van hechtgebonden asbest is dit bijvoorbeeld geen vereiste. Dit neemt evenwel niet weg dat het niet aangeraden kan zijn. Asbest is en blijft immers een gevaarlijke stof die in tal van verschillende situaties alsnog een bepaalde impact kan hebben op de gezondheid van de persoon die in het huis woont en leeft. Veel mensen die van plan zijn om een woning te huren of te kopen worden afgeschrikt op het ogenblik dat duidelijk wordt er op een bepaalde manier asbest in aanwezig is. Dit is dan ook beslist een punt om bij stil te blijven staan.

Asbest verwijderen bij huurwoning 2019

Heb jij er voor gekozen om een woning te huren waarbij sprake is astbesthoudende materialen? In dat geval ben jij als huurder niet verplicht om op te draaien voor de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van de asbest. Het is de eigenaar die de werkzaamheden moet laten uitvoeren en bijgevolg ook de factuur krijgt voorgeschoteld. Jij als huurder van de woning hoeft dan ook met andere woorden niets te ondernemen. Dit neemt evenwel niet weg dat het vooral in jouw eigen belang is dat er zo snel mogelijk iets wordt gedaan aan het verwijderen van de asbesthoudende materialen waarvan sprake is.

Subsidies voor particulieren in het verleden

Om het asbest uit ons dagelijkse leven te verwijderen heeft de overheid een subsidie in het leven geroepen om iedereen er toe aan te zetten om zoveel mogelijk asbest te vervangen door andere materialen. Deze subsidie is begin 2016 van kracht geworden en geldt voor particulieren, boeren, non-profit organisaties en overheden.

  • Voordeel van lage BTW tarief voor particulieren. Bij het verwijderen van asbest kon gebruik worden gemaakt van het toepassen van het lage BTW tarief van 6% (nu inmiddels 9%) in plaats van het hoge BTW tarief van 21% op de kosten van de arbeid die nodig was om het asbest in je woning te verwijderen. Maar voordat je over gaat tot het verwijderen van asbest kun je ook advies inwinnen over de juiste vorm waarin asbestbestrijding voor jouw woning het meeste rendement heeft. Op de kosten voor dat advies kan misschien ook een subsidie worden verleend bij jouw gemeente. Verder zijn er provincies en gemeenten die nog een extra subsidieregeling kennen voor het bestrijden van asbest. Informeer altijd bij je gemeente.
  • Voorwaarden voor subsidies voor particulieren. Indien je een asbest dak of afdek hebt en je wilt dat laten vervangen door een dak van een ander materiaal is het mogelijk een subsidie hiervoor te laten maken. Dat kan als het totale oppervlak van het asbest dak minimaal 35 m2 bedraagt. In dat geval kan een subsidie van 4 euro per m2 worden gekregen. Deze subsidie is wel gebonden aan en maximum van 25000 euro per adres. De overheid heeft een bedrag van 10 miljoen euro vrijgemaakt in 2016 voor deze subsidie voor het verwijderen van asbest bij particulieren. Op het moment dat dit bedrag aan subsidies is bereikt zal de subsidie voor dit jaar stoppen. Voor de volgende jaren wordt dan een nieuw bedrag vastgesteld. Lees ook subsidies verbouwen.

Een beter milieu en een betere gezondheid zonder asbest

Als het asbest over een aantal jaren voor het grootste deel zal zijn verwijderd zal dat leiden tot een betere en vooral gezondere leefomgeving. Asbest hoeft geen kwalijke gevolgen te veroorzaken zolang het niet breekt of er kleine delen van asbest in de lucht terechtkomen. Dit neemt echter niet weg dat het risico pas volledig wordt weggenomen op het ogenblik dat al het asbest wordt vervangen door duurzame materialen.

Provinciale en lokale subsidies

In het verleden was het mogelijk om voor het verwijderen van asbest uit daken een subsidie aan te vragen bij de verschillende provincies in Nederland. Er werd evenwel in 2016 voor gekozen om deze subsidie af te schaffen. Dit was vanaf dat ogenblik eveneens het geval voor de provinciale subsidie ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Controleer altijd bij je eigen gemeente of er wel een subsidie voor het verwijderen van asbest beschikbaar is. Dit kun je controleren door naar de website van je gemeente te gaan. Bijv: www.amsterdam.nl.

Lees ook:

Besparen op asbest verwijderen

Op het ogenblik dat je een gebouw beheert met asbest zal je dus een investering moeten doen om deze asbest te laten verwijderen. Wij hebben alvast een aantal tips voor jou op een rijtje gezet die aangeven hoe je dat nu precies het beste kan aanpakken:

  • Verwijder de asbest voor 2020: omdat je dan nog gebruik kunt maken van de subsidieregeling. Hoe langer je het laat zitten, hoe meer het asbest kan beschadigen en hoe lastiger (en dus duurder) het wordt om het te laten verwijderen.
  • Kies een plaatselijk saneringsbedrijf: vooral als de klus meerdere dagen in beslag zal nemen. Hierdoor bespaar je op de voorrijkosten en heb je alle nodige regionale kennis en contacten binnen handbereik. Ook het maken van een afspraak om de situatie te komen bekijken of uit te leggen wordt op deze manier een flink stuk eenvoudiger.
  • Help mee: bij de verwijderingswerkzaamheden mag je zelf uiteraard niet meehelpen. Dit betekent niet dat je de locatie niet kan voorbereiden op de komst van het saneringsbedrijf. Bovendien kan je de asbest welke van het dak is verwijderd wel perfect zelf afvoeren. In het geval dit niet-hechtgebonden asbest is dien je hier wel een speciale vergunning voor aan te vragen.

Offertes aanvragen

asbest verwijderen 2018Heb je asbest? In dat geval doe je er dus goed aan om dit zo snel mogelijk te laten verwijderen. Je planning begint met te kijken welke bedrijven dit voor jou kunnen doen en voor welke prijs. Dat doe je door middel van het opvragen van offertes. Wij kunnen je hierbij helpen. Als je onze vrijblijvende vergelijkingstool gebruikt is het mogelijk om binnen een korte tijd een aantal offertes ontvangen van saneringsbedrijven uit jouw omgeving. Deze service is vrijblijvend en helemaal gratis. Het enige wat je hoeft te doen is het ingeven van je postcode evenals een omschrijving van jouw situatie. De tool doet vervolgens de rest! Door meerdere opties te bekijken en te vergelijken kan je tot de beste beslissing komen met betrekking tot het type asbestverwijdering welke het meest geschikt is voor jouw situatie.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Laatste nieuws

Bereid je voor op het 2024 asbest verbod

Asbest, een materiaal dat in het verleden veelvuldig is gebruikt vanwege zijn